Nyhetsbrev

PLB & Satellitkommunikation

Personal Locator Beacon, (PLB)

PLB kan användas överallt – på sjön, i fjällen och i luften. Den är liten och är lätt att använda.

Nu är det möjligt att använda PLB (Personal Locator Beacon) som är en personlig nödsändare för att larma i en nödsituation genom Cospas/Sarsat systemet. Nödsändaren fungerar på samma sätt som sjöfarten och flygets nödsändare. Den sänder en kodad larmsignal på 406 MHz och en pejlsignal på 121,5 MHz.
En PLB med inbyggd GPS är att rekommendera då positionsbestämningen kan göras snabbare.
PLB kan användas överallt – på sjön, i fjällen och i luften. Den är liten och är lätt att använda.

För att veta vem som innehar PLB:en ska den därför registreras i en databas hos Cospas-Sarsat. Det är mycket viktigt att rätt uppgifter är registrerade då alla uppgifter underlättar för räddningspersonalen som snabbt kan starta eftersökningen.

De PLB som Du hyr av oss är registrerade på SARInfo Sweden. Då du gjort din beställning så skickar vi ett "24-timmars kontaktformulär" till dig. Där får du ange 2 st "kontakter" samt en kortare färdplan. ARCC har tillgång till dessa uppgifter vid en eventuell räddningsinsats.

Cospas-Sarsat är ett internationellt satellitsystem som förmedlar positionsberäknade nödsignaler till berörda räddningscentraler.

Sverige betalar ett årligt medlemskap till Cospas-Sarsat via MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).
ARCC ansvarar för Search and Rescue Point Of Contact (SPOC) tjänsten i Sverige.

Vill du hyra längre än 30 dagar, kontakta oss för offert!

Har Du frågor angående Nödsändare? Kontakta oss!

Här bokar du PLB & inReach, Uthyrning

 

Satellitbredband, BGAN

BGAN är världens första mobila kommunikationstjänst att leverera bredband och röst, samtidigt, genom en verkligt mobil enhet, vart som helst på jorden. Det är också den första mobila kommunikationslösningen som erbjuder garanterad bandbredd vid behov.

BGAN står för Broadband Global Area Network vilket innebär att det är Bredband (upp till 492 kbps), Globalt (överallt utom polära områden) i ett Nätverk där användarna kan ansluta till Internet, det publika telenätet och andra användare av satellitkommunikation.

Det är en global tjänst som fungerar även där GSM eller motsvarande markbaserade tjänster inte når. En av de stora fördelarna är att terminalerna är lätta att ta med sig och använda. Att komma igång är enkelt; rikta den inbyggda antennen mot satelliten, anslut till en bärbar dator med Ethernet. Njut av en höghastighetsanslutning oavsett var du är i världen.

Lösningen är idealisk för det mobila kontoret. Kontakta oss för mer information, info@sarinfo.se

  • Länka till:
  • facebook.com