I 40 år har Lars Fält undervisat svenska militärer om konsten att överleva i naturen. I dag är han pensionär men skapade en gång Försvarets överlevnadsskola.