Nödsändare & Satellitkommunikation - Uthyrning

Om Nödsändare (PLB)

Cospas-Sarsat är ett internationellt system för mottagning av nödsignaler som kan sända på 406 MHz. Sverige är ett av medlemsländerna. Nödsändare finns för olika användningsområden. De minsta modellerna kan bäras i fickan. Det finns även sändare för flygplan och båtar, fritidsbåtar och stora passagerarbåtar.

Nödlarm i Sverige och utomlands

Om du är i Sverige och råkar ut för en olycka, kan du aktivera din nödsändare. Då går larmet direkt till Sjöfartsverkets Sjö- och Flygräddningscentral (Sjöfartsverket - JRCC) i Göteborg. Centralen är Sveriges kontakt gentemot Cospas Sarsat-systemet och administrerar alla larm i Sverige och larm där människor är inblandade som har registrerat sin sändare i Sverige. Sjöfartsverket - JRCC agerar på eget mandat om alarmet bedöms vara inom sjö- eller flygräddningstjänst, annars kontaktar de annan räddningsjänst.

Om du är i något annat land går larmet både till den lokala räddningscentralen och Sjöfartsverket - JRCC i Sverige som då kan bistå med kontaktuppgifter till den som är i nöd.

En PLB, nödsändare, är till för att påkalla hjälp vid fara för liv eller allvarlig risk för hälsa. Den är inte avsedd för att tillkalla transport då man är trött eller råkat ut för en lindrigare skada. Användande av nödsändaren måste ske med stor respekt och detta för att inte äventyra tilltron till att det verkligen är allvar då ett larm aktiveras.
Därmed inte sagt att du ska tveka att aktivera den, då det är för fara för liv eller allvarlig risk för hälsa.